مرکز آموزش عالی آزاد مازیار

مجری نظام مهندسی ساختمان استان مازندران


برگزار کننده دوره های صلاحیت، ارتقاء و تمدید پروانه اشتغال نظام مهندسی رشته های عمران ، معماری ، مکانیک ، شهرسازی ، برق ، نقشه برداری ، (ترافیک) همایش ها و کارگاه های مربوطه نظام مهندسی

دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی

دوره های نرم افزار تخصصی

دوره های صلاحیت پروانه اشتغال

مرکز آموزش عالی آزاد مازیار

برگزار کننده دوره های ضمن خدمت

کار با نرم افزارهای 3D Max, Rhinno, AutoCad, Grass Hopper و...

مجری نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

برگزار کننده دوره های صلاحیت، ارتقاء و تمدید پروانه اشتغال نظام مهندسی رشته های عمران ، معماری ، مکانیک ، شهرسازی ، برق ، نقشه برداری ، (ترافیک) همایش ها و کارگاه های مربوطه نظام مهندسی

توانمند سازی بانوان

یادگیری زبان انگلیسی

کارگاه های یک روزه

تماس با ما

تلفن

9372814100 (98+)

44904445 11 (98+)

44904442 11 (98+)

آدرس

ایران،مازندران،رویان رو به روی شهرک هایگاشن

ایمیل

info@maziar.ac.ir